Rippl-Rónai Múzeum
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Kaposvár és Somogy tudományos, kulturális és művészeti örökségének
őrzője és közvetítője.
Gyorskereső

NKA KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA, PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 204188/00420; A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi kötete


Pályázati azonosító: 204188/00420

 

 

Beszámoló a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi kötetéről

 

 

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum kétévente megjelenő, tudományos közleményeket tartalmazó kiadványa.

 

E kiadvány jogelődje a Somogyi Múzeumok Közleményei című folyóirat, amely 1973 és 2010 között – hozzávetőleg kétéves időközönként – került kiadásra. Összesen 19 kötete jelent meg, utolsó – az intézmény 100 éves fennállásának tiszteletére kiadott jubileumi kötet - 2010-ben látott napvilágot. Első tudományos folyóirata múzeumunknak 1952-ben jelent meg a „Rippl-Rónai Múzeum Közleményei” címmel. Következő évben újabb közlemény került kiadásra a sorozatban. Nem sokkal ezután a „Somogyi Múzeum” (később Somogyi Múzeumok Füzetei) kiadványsorozatban ismeretterjesztő és tudományos közlemények vegyesen kerültek kiadásra. A hazai muzeológia az 1970-es években minden megyében elindította a gyűjteményeinek tudományos feldolgozását bemutató sorozatokat, ekkor indult Kaposváron a „Somogyi Múzeumok Közleményei” című folyóirat. 2013. január 1. napjával a megyei múzeumi hálózat megszűnésével a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága új neve Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum, röviden Rippl-Rónai Múzeum lett. A fenntartóváltás következtében valamint a tudományos világ követelményeinek megfelelően korábbi kiadványaink átalakultak. A hagyományok folytatása mellett megváltoztattuk a folyóirat nevét, azonban belelapozva a folyóiratba látható, hogy tartalmilag nem szűkül le a városkörnyék természeti, történeti és művészeti tudományos eredményeinek bemutatására, hanem a korábbihoz hasonlóan széles területet ölel fel, egyetemes kutatásokat tartalmaz földrajzi határok nélkül.

 

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2016. évi (4.) kötete 23 tanulmányt tartalmaz a természettudomány, régészet, néprajztudomány, újkortörténet, irodalomtörténet és művészettörténet szakterületeiről. Hat természettudományos közlemény a természetes növényzetre, flórára és faunára vonatkozóan közöl új eredményeket, továbbá a belső-somogyi homokvidék felszíni formakincsének vizsgálatával foglalkozik. Nyolc régészeti tanulmány Somogy megye 2012-2015 közötti régészeti feltárásainak ismertetése mellett a rézkorra, római korra, avar-korra, középkorra és török-korra vonatkozó részletes kutatások eredményeit tartalmazza. Egy néprajzi tárgyú tanulmány négy külső-somogyi település 20. századi kulturális életével foglalkozik. Két újkortörténeti tanulmány a kaposvári kórház történetének eddig ismeretlen fejezetét és egy I. világháborús katona életrajzát mutatja be. Két irodalomtörténeti tanulmány Fekete István író munkásságával kapcsolatos. Négy művészeti tárgyú tanulmány közül kettő Rippl-Rónai József festőművész életével kapcsolatos elemzéseket tartalmaz, egy fotóművészeti és egy pedig audio-vizuális művészeti kérdésekkel foglalkozik.

A tudományos eredmények nemzetközi közvetítését célozva minden tanulmány előtt ún. angol nyelvű kivonat (abstract) és kulcsszavak (keywords) olvashatók. Ezeknek fontos szerepe van a publikált dolgozatok kutatási adatbázisokban történő könnyebb megtalálásában. Közgyűjteményünk tudományos eredményei elérhetők az interneten, minden korábbi és jelenlegi kötetünk a www.smmi.hu honlapon megtalálható, a tanulmányok pdf formátumban letölthetők. Az újabb kötetek a megjelenés pillanatában azonnal megtekinthetők.

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 4. kötetének terjedelme 432 oldal, amelyből a színes illusztráció 33 oldalt tesz ki, a fekete-fehér illusztráció 64 oldal. A kötet borítója színes, fóliázott puhatáblás.

 

A teljes kötet anyagát digitális formában (pdf) a folyóirat internetes oldalán elérhetővé tettük:

http://www.smmi.hu/digitalis-gyujtemenyek/kiadvanyok/a-kaposvari-rippl-ronai-muzeum-kozlemenyei

 

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól a kötet megjelentetéséhez 500ezer Ft támogatást nyert. A szerződés értelmében, a kötetben feltüntettük a támogatás tényét, az NKA teljes nevét és emblémáját. Múzeumunk internetes oldalán (www.smmi.hu) az NKA nevét és logóját a www.nka.hu webcímre mutató linkkel is kiegészítettük.

 

Jelen szakmai beszámoló mellékletét képezi a támogatásról készült pénzügyi elszámolás, a kötet egy kinyomtatott példánya és igazolások arról, hogy az elkészült kiadványt a nyilatkozatban megjelölt közgyűjteményeknek, könyvtáraknak és szakmai társintézményeknek eljuttattuk.

 

 

Kaposvár, 2017. január 27.

 

 

                                  

                                                                                  Dr. Ábrahám Levente

                                                                                 megyeimúzeum-igazgató         


Elérhetőségeink

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű
Városi Múzeum

Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 101.
E-mail.: titkarsag@smmi.hu


Rippl-Rónai Múzeum
Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.
Telefon: 82/314-011

Nyitva tartás:
10:00 – 16:00 
Hétfő szünnap

Jegyárak:
Teljes árú: 800Ft/fő
Kedvezményes: 400Ft/fő
Családi jegy: 1700Ft
Csoportos jegy (10fő felett): 700Ft/fő, 350Ft/fő
Kiállítás látogatási bérlet: 1.200Ft/fő/4 alkalom
Múzeumpedagógiai bérlet: 2.300Ft/fő/4 foglalkozás
Bérletekről további leírás: ITT
Szakmai tárlatvezetés: 2800Ft/csoport/kiállítás (előzetes bejelentkezés)


Hírlevél
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy rendszeresen értesüljön a legfrissebb híreinkről, programjainkról!

Feliratkozás